Dukla

Náklad: 3 500
Formát: A4
Rozsah: 24 – 36  strán
Distribúcia: Svidník, Stropkov, Giraltovce
Deň vydania: pondelok

Týždenník pre občanov podduklianskeho regiónu.