Podvihorlatské noviny

Náklad: 6 500podvyhorlatskee

Formát: A3
Rozsah: 12-16
Distribúcia: Humenné, Medzilaborce, Snina a okolité obce
Deň vydania: pondelok

História novín
Podvihorlatské noviny pôsobia na novinovom trhu v okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce od roku 1960. Za roky existencie menili noviny periodicitu, formát i vydavateľov. Od 3.júla 1991 niesli názov Ozveny Karpát. K názvu Podvihorlatské noviny sa vrátili 4. januára 1995. V roku 1999, keď ich vydávala spoločnosť Neografia, Podvihorlatská tlačiareň Humenné, vychádzali istý čas dokonca dvakrát týždenne. Od novembra 1999 do decembra 2006 nezávislý regionálny týždenník vydávala súkromná spoločnosť FAMM, s.r.o.. Od januára 2007 je vydavateľom Podvihorlatských novín spoločnosť FAMM PRESS, s.r.o.. Noviny vychádzajú každý pondelok, na min. 12-stránkach formátu 41x31,5 cm. Prinášajú aktuálne spravodajstvo a publicistiku z oblasti ekonomiky, politiky, kultúry, spoločenského života a športu z regiónu horného Zemplína. Predstavujú zaujímavé osobnosti a jedinečné udalosti. Podvihorlatské noviny sú distribuované novinovými spoločnosťami i drobnými predajcami v okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce.