POPRAD
Náklad: 3 500poprad_f
Formát: A4
Rozsah : 12
Distribúcia: Poprad a okolie Popradu - mesta Svit, Vysoke Tatry, Kežmarok a v obmedzenom počte aj Spišská Nová Ves a Spišská Stará Ves + vsetky obce v okoli Popradu.)
Deň vydania: streda

Noviny POPRAD vychadzaju v meste Poprad od roku 1992, su zamerane prevazne na informacie o aktualnom diani v meste Poprad a v jeho okoli, tematicky su zamerane na vsetky oblasti zivota v meste - samosprava, statna sprava, skolstvo, soc. oblast, kultura, sport a dalsie.  Dnom vydania je streda, vychadzaju na formate cca A4, farebne.
Oblasť pokrytia Poprad a okolie Popradu - mesta Svit, Vysoke Tatry, Kežmarok a v obmedzenom počte aj Spišská Nová Ves a Spišská Stará Ves + vsetky obce v okoli Popradu.
Pocas roka su sucastou novin aj prilohy ako napr. Spravodaj Presovskeho samosprávneho kraja, rozne  vkladane inzercie a propagacie.