Prešovský večerník

Náklad: 9 000 ks

Formát: A4

Rozsah: minimálne 16 strán

Distribúcia: Prešov a okolie

Deň vydania: pondelok - piatok