Púchovské noviny
Náklad: 3 000puchov_noviny
Formát:
A4
Rozsah: 20 – 28   strán
Distribúcia: v Púchove, Streženiciach, Dolných Kočkovciach, Beluši, Lednických Rovniach, Dohňanoch, Mestečku, Zárieči a Lúkach
Deň vydania: utorok

Týždenník Púchovské noviny začal vychádzať v roku 2000 vo Vydavateľstve MIKA, od roku 2003 je ich vydavateľom MEDIAL Púchov, s.r.o.. Noviny vychádzajú pravidelne v utorok v náklade cca 3 000 ks s variabilným počtom 20 – 28 strán. Ich súčasťou je vložená televízna príloha Telka.
Noviny sú distribuované v Púchove, Streženiciach, Dolných Kočkovciach, Beluši, Lednických Rovniach, Dohňanoch, Mestečku, Zárieči a Lúkach. Pre obchodných partnerov je k dispozícii čiernobiela inzercia, inzercia s doplnkovou farbou, ale aj možnosť plnofarebnej reklamy.