Szabad Újság
Náklad: 20 000szabad_f
Formát: A4
Rozsah: minimálne 56 strán
Distribúcia:
juh Slovenska -od BA po východ Slovenska prevažne v južnej časti SR, a to od Bratislavy až po Kráľovský Chlmec, teda po celej dĺžke juhu Slovenska
Deň vydania: streda

Szabad Újság je spoločenský týždenník s bohatým obsahom pre najširšie vrstvy obyvateľstva.
Distribuuje sa celoštátne, hlavne však na území, kde žije obyvateľstvo maďarskej národnosti (prevažne v južnej časti SR, a to od Bratislavy až po Kráľovský Chlmec, teda po celej dĺžke juhu Slovenska).
Pravidelne prináša aktuálne spravodajstvo, novinky z podnikateľského a hospodárskeho prostredia, články o školstve, kultúre, ako i o medzinárodných udalostiach. Veľký ohlas majú články o životospráve, ochoreniach, problémoch rodín a domácností.
Szabad Újság vychádza na min. 56 stranách vo formáte A4 každú stredu, s programovou prílohou. Týždenník Szabad Újság je najčítanejším spoločenským časopisom v maďarskom jazyku vydávanom na Slovensku. Náklad týždenníka sa pohybuje nad úrovňou 20 000 ks.
Pozitívom jeho čitateľov je fakt, že sú verní, prečítajú do bodky celý časopis a navyše iné noviny zväčša nečítajú.