TEMPO
Náklad: 6 000tempo_f
Formát: A3
Rozsah: 12
Distribúcia: mesto Partizánske a Bánovce n/B + priľahlé obce oboch okresov
Deň vydania: pondelok

Uplynulo sedemdesiat rokov od čias, čo uzrelo svetlo sveta prvé číslo novín v Partizánskom – bývalých Šimonovian. Menil sa názov - od Budovateľa, Slobodnej práce, Národného podnikateľa a Úderníka, až po súčasný názov týždenníka TEMPO. Roky pravidelného vydávania novín potvrdili, že nie názov bol rozhodujúci, rozhodujúci boli ľudia - čitatelia, redaktori, dopisovatelia, jeho tvorcovia novín. Dlhé roky boli noviny podnikové, teda plnili predovšetkým informačnú funkciu pre pracovníkov bývalých ZDA a pobočných závodov.
Od roku 1997 prevzala štafetu vydávania novín spoločnosť Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o. Týždenník vychádza vždy v pondelok.
Prvoradou funkciou novín je informovať čitateľov - obyvateľov mesta a občanov okresu Partizánske a okolitého regiónu. Prinášať spravodajstvo zo života v jednotlivých oblastiach, uverejňovať príspevky na relaxáciu, poučenie, výchovu a zábavu, spravodajstvo, aktuálne športové výsledky. Všetky materiály vhodne doplnené fotografiami.