Ľubovnianske noviny
Náklad: 2 600lubovnianske_f
Formát: A3
Rozsah: 8 – 12 strán

Distribúcia: okres Stará Ľubovňa – Slovenská pošta a súkromní distribútori
Deň vydania: utorok
Týždenník s dosahom v meste a okrese Stará Ľubovňa, náklad cca 2 600 výtlačkov.