Záhorák
Náklad: 10 000zahorak_f
Formát: A 3
Rozsah: 12 – 20 strán
Distribúcia: na území celého Záhoria (dnes ide o okresy Senica, Skalica, Malacky a Myjava).
Deň vydania: pondelok

Regionálny týždenník Záhorák vychádza od roku 1960 (teda v súčasnosti vychádza už jeho 51. ročník) na území celého Záhoria (dnes ide o okresy Senica, Skalica, Malacky a Myjava).
Jeho obsah je univerzálny (ekonomika,  politický a spoločenský život, kultúra, šport). Materiály, ktoré uverejňuje, sa však vždy týkajú života v regióne, v ktorom vychádza, alebo s ním nejako súvisia.
Záhorák vychádza na 12 – 20 stranách. Okrem bežnej inzercie nepravidelne prináša inzertné prílohy, vkladané propagačné materiály.
Remitedna: 15 – 20 %.
Obsah regionálneho týždenník sa nachádza aj na www.zahorak.sk, ktorý je najnavštevovanejším serverom na Záhorí.
Okrem stálych čitateľov na Záhorí má svojich priaznivcov aj mimo regiónu (noviny im dodávame priamo z redakcie – USA, Kanada).